Simris Byalags Medlesms Forum

Välkommen till byalagets medlemsforum.

Tanken är att medlemmar här kan publicera bilder och texter, som kan vara av intresse, för byalagets medlemmar. Fina eller roliga foton, bilder, åsikter, efterlysningar och liknande. Vi hoppas att det är något som våra medlemmar kommer att uppskatta.

Efersom byalaget ansvarar för sidan har vi följande regler för publicering.

Det får inte kränka någon person eller vara ett religiöst eller politiskt ställningstagande.

 Vi förbehålla oss rätten:

Att inte publicera ett material om vi anser det är olämpligt eller strider emot våra regler.

Att sätta streck i debatten när en sådan uppstår.

 Att ta bort ett publicerat material när vi tycker det är lämpligt. För insänt material ansvaras inte.

Material kan sändas per post och mail till:

Simris Byalag, c/o Lefvert, Smedjevägen 28  272 91 Simrishamn eller simrisbyalag@telia.com

Copyright © 2019 Simris Byalag | Webproduction Jonas Lindqvist, IT-Syd