Simris-Viarps Byalag

Simris Byalag startade år 1999 och medlemsantalet varierar något år från år men i stort ligger det runt ca 140 - 150 medlemmar per år.

Nu, liksom då, är syftet med föreningen att på olika sätt stödja och främja simrisbornas intressen. Vi vill åstadkomma förbättringar, stärka gemenskapen och skapa förutsättningar för social samvaro. Att dokumentera byns historia är också en viktig del i byalagets uppgifter.

Under våra mer än 20 år har vi skapat en del traditioner. Vi ordnar olika aktiviteter och festligheter och ger invånarna möjlighet att mötas på ett sätt som förr skedde naturligt människor emellan, men som idag är mera sällsynt. Efterlängtad är den årliga Simrisdagen då vi samlas för en trevlig stund tillsammas med både mat och musik. Liksom vårt gemensamma Lucia-firande som vi värnar om i Simris.

Vi vågar också säga att utan byalagets insats hade vi inte haft den fina belysta cykelbanan till Simrislund. Vi är många som minns "marschallkampanjen". Vi gick man ur huse med var sin marschall och placerade dessa så att ljusormen nådde ända bort till Simrislund. Det var otroligt vackert!

Copyright © 2024 Simris-Viarps Byalag | Webproduction Jonas Lindqvist, IT-Syd