Aktuellt

Årets årsmötesprotokoll ligger ute på hemsidan.

På mötet ombads vi från medlemmar att påminna våra bybor att hålla sina häckar och annan skymmande växtlighet i så gott skick att det inte stör sikten för andra.

Det framkom även att inte alla plockar upp hundbajs och vi ber hundägare att för allas trevnads skull plocka upp efter sin hund.

Trafiksituationen togs också upp och det bildades en ”trafikgrupp” som här kommer med förslag för åtgärder till våra medlemmar. Vi bifogar deras förslag och ber dig ha synpunkter. Kontakta någon i trafikgruppen. Ju fler medlemmar som har synpunkter desto mer demokratiskt blir vårt underlag.  Brevet finns också på vår hemsida under aktuellt.

Vad som också kom upp på årsmötet är om vi ska slå samman Simris och Viarps byar till ett byalag. Beslöts på årsmötet att bordlägga frågan till nästa års årsmöte i augusti 2021. I januari 2021 kommer mer information i frågan och vi uppskattar om vi då får medlemmarnas synpunkter i frågan.  

ÖSTERLEN LYSER

Vi gör som vanligt: Lyser upp vid lekplatsen i Simris med marschaller lördagen den 31 oktober med start kl 18.
Vi ser gärna att byborna också lyser upp på olika sätt kring sina fastigheter.

LUCIA

Vi vet i nuläget inte om Simris Byalag kan ordna ett Luciatåg i Simris.
Vi återkommer i frågan längre fram.

Snälla snälla – du som har mejladress
Skicka den till
simrisbyalag@telia.com
Det underlättar så mycket för oss.
TACK!

Vänliga hälsningar
Simris Byalags Styrelse

 


Du hittar senaste årsmötesprotokollet under Styrelsen & Skrivelser.
Bilder från Simrisdagen och vårt 20-årsjubileum finns i
Galleriet.

Mailadress: simrisbyalag@telia.com
Grupper på Facebook där information läggs ut är: "Simris i mitt hjärta" och "Simris Byalag Förening"

Copyright © 2020 Simris Byalag | Webproduction Jonas Lindqvist, IT-Syd