Aktuellt


Du hittar senaste årsmötesprotokollet under Styrelsen & Skrivelser.
Bilder från Simrisdagen och vårt 20-årsjubileum finns i
Galleriet.

Mailadress: byalaget@simris.se
Grupper på Facebook där information läggs ut är: "Simris i mitt hjärta" och "Simris-Viarps Byalag"

Copyright © 2024 Simris-Viarps Byalag | Webproduction Jonas Lindqvist, IT-Syd