Aktuellt

SIMRIS BYALAG INFORMERAR SEP/OKT 2018

Simrisdagen den 4 augusti  blev en mycket lyckad tillställning. Simris Byalags Årsmöte hölls klockan 17 och vi var drygt 40 medlemmar. Se den nya styrelsen här nedan. Styrelsen fick i uppdrag av årsmötesdeltagarna att undersöka möjligheten att kommunen ordnar en allmän parkeringsplats i Simris. Vi undersöker och återkommer med information.

Samkvämet därefter blev mycket trevligt med underhållning av trubaduren Peter Hägg, som sjöng och spelade under stor uppskattning av de 55 vuxna och 7 barn som deltog under kvällen. Vi hade 11 fina vinster till vårt lotteri, som samtliga var skänkta av medlemmar och företag.

Vi i styrelsen har bytt bank, vi har nu Sparbanken Syd. Det innebär att medlemsavgiften skall betalas via ett Bankgironummer. I informationsbrevet = Nov/Dec kommer det närmare information om detta för inbetalning av medlemsavgiften för år 2019.

Styrelsen har också beslutat att vår Hemsida, som tyvärr inte varit särskilt aktuell, nu ska skötas av ”proffs” och förhoppningsvis då bli mer aktuell framöver.  

Traditionsenligt har vi följande aktiviteter framöver:

Österlen Lyser – där vi i styrelsen lyser upp med marschaller kring lekplatsen i Simris. Detta sker Lördagen den 3 november, kl 18.00. Vi ber som vanligt alla bybor i Simris och Viarp att vara med och på olika sätt lysa upp kring sina fastigheter.

Lucia i Simris kyrka den 13 december. Om detta kommer utförligare information i nästa informationsbrev = Nov/Dec.

Nyårsafton samlas de som önskar uppe på Grams Backe inför 12-slaget.


Simris Byalags styrelse år 2018–2019 består av följande personer:

Lars Hägg, ordförande – Johan Mannergren, kassör – Karin Lefvert, sekreterare – Mats Wallgren, ledamot – Margareta Torlegård, ledamot – Annika Hallqvist, ledamot - Patrik Nilsson, suppleant. Tomas Nilsson, revisor – Ando Onno, ersättare.

Simris Byalags Styrelse

Copyright © 2018 Simris Byalag | Webproduction Jonas Lindqvist, IT-Syd