Aktuellt

Bästa Simris- och Viarpsbor!

Vi saknar många medlemsavgifter för år 2021. Det beror säkert på dessa konstiga tider vi lever i men vi ber dig – om du/ni vill fortsätta att vara medlemmar i Simris Byalag så betala in din medlemsavgift till: Simris Byalag, Sparbanken Syd, Bankgiro nr 699-1558 och kom ihåg namn och adressuppgifter. Medlemsavgift per år är: 200 kr för familj. 100 kr för vuxen och 50 kr för pensionär. Vi tackar ödmjukast på förhand!

Boulespel

Vi startar det gemensamma boulespelet på lekplatsen i Simris torsdagen den 1 april från kl 18.30. Simris Byalag bjuder på korv med tillbehör varje första torsdag i månaden detta år. Var och en tar med egen dryck.

Gemensamma promenader - OBS! Start kl 11.00

Vi samlas på lekplatsen i Simris och startar onsdagen den 14 april för gemensam promenad. Vi går ner till Simrislund och havet och tillbaka. Det tar ca 1 - 1,5 timme.

Vi ser fram mot att mötas utomhus på våra kommande aktiviteter.

Vårt nästa informationsbrev kommer i början av juni och gäller Midsommar, Årsmöte och Simrisdagen.

VÄL MÖTT!
Hälsar styrelsen för Simris Byalag

 


Du hittar senaste årsmötesprotokollet under Styrelsen & Skrivelser.
Bilder från Simrisdagen och vårt 20-årsjubileum finns i
Galleriet.

Mailadress: simrisbyalag@telia.com
Grupper på Facebook där information läggs ut är: "Simris i mitt hjärta" och "Simris Byalag Förening"

Copyright © 2021 Simris Byalag | Webproduction Jonas Lindqvist, IT-Syd