Styrelsen för byalaget

Det är vi som är invalda i styrelsen för Simris Byalag

Ordförande: Lars Hägg
Sekr o medlreg:Karin Lefvert
Kassör:Göran Karlsson
Ledamot:Mats Wallgren
Ledamot:Lars Thulin
Suppleant:Margareta Torlegård
Suppleant:Johan Mannergren

Styrelsen har ca 7 - 8 styrelsemöten per år. Vi knyter gärna till oss intresserade
medlemmar för specifika projekt och bildar mindre arbetsgrupper.

Lars H
Lars H

Karin

Göran

Mats
Lars T
Lars T 
Lars H
Margareta

Johan
Copyright © 2018 Simris Byalag | Webproduction Jonas Lindqvist, IT-Syd