Styrelsen för byalaget

Det är vi som är invalda i styrelsen för Simris Byalag 2020/21

Ordförande: Annika Hallqvist
Kassör:Johan Mannergren
Sekr o medlreg:Karin Lefvert
Ledamot:Mats Wallgren
Ledamot:Lena Nydahl
Suppleant:Lars Hägg
Suppleant:Fredric Ferrari

Styrelsen har ca 7 - 8 styrelsemöten per år. Vi knyter gärna till oss intresserade
medlemmar för specifika projekt och bildar mindre arbetsgrupper.


Annika

Johan

Karin

Mats

Lena

Lars

Fredric

Skrivelser

Samtliga protokoll och skrivelser som PDF-dokument.

Stadgar

Protokoll nr 2 - 2021
Protokoll nr 1 - 2021
Årsmötesprotokoll 2021
Protokoll nr 6 - 2021
Protokoll nr 5 - 2021
Protokoll nr 4 - 2021
Protokoll nr 3 - 2021
Protokoll nr 2 - 2020-21
Trafikgruppen 2020
Årsmötesprotokoll 2020
Protokoll nr 6 - 2020
Protokoll nr 5 - 2020
Protokoll nr 4 - 2020
Protokoll nr 3 - 2019
Protokoll nr 2 - 2019
Protokoll nr 1 - 2019
Årsmötesprotokoll 2019
Protokoll nr 7 - 2019
Protokoll nr 6 - 2019
Protokoll nr 5 - 2019
Protokoll nr 4 - 2019
Busshållplats 2019-02-25
Belysning på lekplats 2019-01-19
Protokoll nr 3 - 2018
Parkeringsplats 2018-09-22
Parkeringsplats 2019-02-25
Protokoll nr 2 - 2018
Protokoll nr 1 - 2018

Årsmötesprotokoll 2018Copyright © 2021 Simris Byalag | Webproduction Jonas Lindqvist, IT-Syd