Styrelsen för byalaget

Det är vi som är invalda i styrelsen för Simris Byalag

Ordförande: Annika Hallqvist
Kassör:Johan Mannergren
Sekr o medlreg:Karin Lefvert
Ledamot:Mats Wallgren
Ledamot:Margareta Torlegård
Ledamot:Patrik Nilsson
Suppleant:Lars Hägg

Styrelsen har ca 7 - 8 styrelsemöten per år. Vi knyter gärna till oss intresserade
medlemmar för specifika projekt och bildar mindre arbetsgrupper.


Annika

Johan

Karin

Mats

Margareta

Patrik

Lars

Skrivelser

Samtliga protokoll och skrivelser som PDF-dokument.

Protokoll nr 6 - 2020
Protokoll nr 5 - 2020
Protokoll nr 4 - 2020
Protokoll nr 3 - 2019
Protokoll nr 2 - 2019
Protokoll nr 1 - 2019

Årsmötesprotokoll 2019
Protokoll nr 7 - 2019
Protokoll nr 6 - 2019
Protokoll nr 5 - 2019
Protokoll nr 4 - 2019
Busshållplats 2019-02-25
Belysning på lekplats 2019-01-19
Protokoll nr 3 - 2018
Parkeringsplats 2018-09-22
Parkeringsplats 2019-02-25
Protokoll nr 2 - 2018
Protokoll nr 1 - 2018

Årsmötesprotokoll 2018

Copyright © 2020 Simris Byalag | Webproduction Jonas Lindqvist, IT-Syd