Styrelsen för byalaget

Det är vi som är invalda i styrelsen för Simris Byalag

Ordförande: Lars Hägg
Kassör:Johan Mannergren
Sekr o medlreg:Karin Lefvert
Ledamot:Mats Wallgren
Ledamot:Margareta Torlegård
Ledamot:Annika Hallqvist
Suppleant:Patrik Nilsson

Styrelsen har ca 7 - 8 styrelsemöten per år. Vi knyter gärna till oss intresserade
medlemmar för specifika projekt och bildar mindre arbetsgrupper.


Lars

Johan

Karin

Mats

Margareta

Annika

Patrik
Copyright © 2019 Simris Byalag | Webproduction Jonas Lindqvist, IT-Syd