Kort historik om byn Simris

klicka för större bild
Flygfoto över Simris, 1964.

Två runstenar varav en på svenska, ett gravfält som användes under både järn- och bronsålder, ett extra brett kyrktorn - det finns ingen tvekan om att Simris en gång var en mycket viktig plats. Idag räknas bara 235 bofasta till den gamla bondbyn, och gårdar och gatuhus har omvandlats till sommarnöjen. Men att Simris var föregångare till Simrishamn och därmed en gång den viktigare av de två - det är forskarna idag rätt överens om.

Simris nämndes redan i början av 1100-talet. Då byggdes också kyrkan med sitt torn som påminner om Glimmingehus och var tillägnat de mäktiga personer som fanns här. Namnet Simrishamn dyker upp först 50 år senare.

Och varför namnet Simris? Det finns flera teorier. En säger att platsen hette Svimraros och att detta betydde Svimmeråns, det vill säga Tommarpsåns, mynning. Simris ligger dock inte vid någon sådan åmynning. En nyare teori hävdar att platsen hette Simbraos - vattendraget vid sankmarken, och kanske stämmer detta bättre. I Simris har nämligen funnits en stor och central sankmark, en byadamm. En mer udda teori hävdar släktskap med cimbrerna, ett folk som ibland ansetts höra hemma i nuvarande Jylland och ibland i Norditalien. Den släktskapen avfärdas dock idag som fantasier hos stormaktstidens adelsmän. Att både Simris och Simrishamn in på 1900-talet kom att skrivas Cimbris respektive Cimbrishamn, beror alltså på att man en gång önskade se cimbrerna som de två platsernas skapare. Men närmare än så ska detta folk aldrig ha varit sydöstra Skåne.

klicka för större bild
Simris Smedja, 1897.


På Pingstdagen 1749 besökte Carl von Linné på sin skånska resa Simris, och lade särskilt märke till kejsarkronorna som man hade smyckat kyrkan med. "De växa här frodigare än på något annat ställe i riket", skrev den världsberömde botanikern.

Simris var en självständig socken fram till 1946 då den slogs samman med Östra Nöbbelöv till Simris-Nöbbelövs kommun. Samarbetet pågick fram till 1952 då Simris uppgick i Simrishamns stad. Sedan 1971 är Simris en del av storkommunen Simrishamn.

Byn ligger tre kilometer från havet och hamnstaden Simrishamn. Fram till 1999 fanns en matvaruaffär i Simris, men numera begränsas servicen till en bilfirma, en handelsträdgård, en fotvårdare och ett skrädderi. I slutet av sommaren 2010 öppnar i mejeriet, som lades ner vid utgången av 1963 och de senaste åren stått tomma, ett galleri.

Copyright © 2024 Simris-Viarps Byalag | Webproduction Jonas Lindqvist, IT-Syd